Το Εργαστήριο

Το Γαληνικό Εργαστήριο του Φαρμακείου του Μοσχάτου δημιουργήθηκε στις αρχές του 2016 και λειτουργεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ακολουθώντας καλές πρακτικές γαληνικών παρασκευών GPP (Good Preparation Practices). Είναι ένας πρότυπος, «καθαρός χώρος» («clean room»), εξοπλισμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Οι επιφάνειες εργασίας κατασκευασμένες από μη πορώδη υλικά καθώς και τα πρωτόκολλα καθαρισμού (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο, ετήσιο), διασφαλίζουν την αποφυγή διασταυρούμενων επιμολύνσεων. Διαθέτουμε χώρους παρασκευής υπό θετική πίεση και εφόσον απαιτηθεί οι παρασκευές πραγματοποιούνται σε θάλαμο νηματικής ροής και θετικής πίεσης (laminar flow). Σκεύη, υλικά, εξαρτήματα και περιέκτες αποστειρώνονται πριν από τη χρήση τους, με τη βοήθεια κλιβάνου ή λάμπας UV, για να εκμηδενίσουμε την πιθανότητα επιμόλυνσης.

Στόχος μας

Το εργαστήριό μας δημιουργήθηκε από την επιθυμία μας να προσφέρουμε στον ασθενή την εξατομικευμένη θεραπεία που θα καλύπτει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις θεραπευτικές ανάγκες του.

Πολλοί ασθενείς έχουν ιδιαίτερες, θεραπευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα υπάρχοντα φάρμακα. Σε συνεννόηση με τους γιατρούς που τους παρακολουθούν, και γνωρίζουν αυτό που έχουν ανάγκη, παρασκευάζουμε σκευάσματα υψηλής θεραπευτικής αξίας που θα δώσουν την λύση στο πρόβλημά τους. Εξάλλου, η Ε.Ε αναγνωρίζει και έχει θεσμοθετήσει το δικαίωμα του φαρμακοποιού να παράγει γαληνικό φάρμακο (εξατομικευμένη θεραπεία) για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών που δε μπορούν να καλυφθούν από υπάρχοντα σκευάσματα είτε όταν ο θεράπων ιατρός επιθυμεί να χορηγήσει θεραπεία διαφορετική από τη διαθέσιμη.

Έτσι στο φαρμακείο μας  μπορούμε να παρασκευάσουμε ενδεικτικά:

 • Κάψουλες
 • Πόσιμα εναιωρήματα
 • Πόσιμα διαλύματα
 • Κρέμες
 • Αλοιφές
 • Υπόθετα
 • Ρινικά εκνεφώματα (σπρέϋ)
 • Κολλύρια
 • Γέλες

Ενδεικτικές κατηγορίες προϊόντων που έχουμε δυνατότητα να παρασκευάσουμε είναι :

 • Γαληνικά Προϊόντα
 • Γαληνικά Κτηνιατρικά
 • Ομοιοπαθητικά
 • Φυτοθεραπευτικά επίσημων βιβλιογραφιών

Η διαδικασία σε εικόνες

 1. Επιλογή των πρώτων υλών

  Για την παρασκευή των γαληνικών προϊόντων συνεργαζόμαστε με πιστοποιημένους προμηθευτές πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά μικροβιακής ανάλυσης.

 2. Αποστείρωση – Transfer Hatch

  Οι πρώτες ύλες που εισέρχονται στο χώρο του εργαστηρίου περνάνε από το Transfer Hatch που αποστειρώνει με λάμπες UV.

 3. Διαδικασία παρασκευής

  Εκτελώντας την συνταγή του γιατρού παρασκευάζουμε το γαληνικό φάρμακο πραγματοποιώντας με ακρίβεια τις ζυγίσεις.

 4. Μαγνητικός Αναδευτήρας

  Στην περίπτωση που οι πρώτες ύλες απαιτούν διάλυση υπό ανάδευση (με ή χωρίς θέρμανση),χρησιμοποιούμε τον μαγνητικό αναδευτήρα.

 5. Περιέκτες

  Συσκευάζουμε τα παρασκευάσματά μας σε ειδικούς, μικροβιολογικά ελεγμένους περιέκτες, κατάλληλους αποκλειστικά για φαρμακευτική χρήση, τους οποίους προμηθευόμαστε από πιστοποιημένους προμηθευτές.

 6. Unguator (ομογενοποιητής)

  Για να πετύχουμε ιδανική ομοιομορφία και υφή στο τελικό παρασκεύασμα χρησιμοποιούμε ομογενοποιητή τελευταίας τεχνολογίας.

 7. Laminar Flow

  Σκευάσματα υψηλού κινδύνου, πχ κολλύρια, παρασκευάζονται κάτω από το laminar flow το οποίο πέρα από τις λάμπες UV χρησιμοποιεί και κάθετη ροή αέρα για να ελαχιστοποιήσει τυχόν επιμολύνσεις.

   

 8. Ετικέτα

  Στο τελικό παρασκεύασμα επικολλούμε ετικέτα όπου αναφέρονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος συντήρησης και χρήσης του, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού, καθώς και η ημερομηνία λήξης.

 9. Κλιβανισμός

  Μετά από κάθε παρασκευή γαληνικού φαρμάκου, τα σκεύη και εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν μπαίνουν σε κλίβανο για να αποστειρωθούν σε υψηλή θερμοκρασία.